Paul Klacska
"Paul Klacska Polska Sp.z o.o. chce być czołową w Polsce pod względem merytorycznym - działającą w zgodzie z zasadami etyki zawodowej - spółką, świadczącą usługi w zakresie logistyki i transportu materiałów niebezpiecznych.