Praca

Chcesz z nami pracować? Wypełnij formularz!

  Dane kontaktowe

  Dodatkowe informacje:

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie


  Załącz plik z CV (*.pdf lub *.doc):

  Ile wynosi: 9 x 3


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133.poz.883)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Paul Klacska Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Świętojańska 5 , 05-500 Piaseczno.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem w następujący sposób:
   1. numer telefonu: 22 735 20 81
   2. adres e-mail: biuro@klacska.pl
  3. Administrator przetwarza dane w celu związanym z przebiegiem Twojego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych) oraz w celu realizacji usług transportowych oraz związanych z nimi procesów planowania, załadunku, rozładunku towarów gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa transportowego.
  4. Dodatkowo informujemy, iż Odbiorcami danych osobowych są:
   • podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz kadrowo-księgową administratora danych
   • prowadzące szkolenia
   • kontrahenci administratora danych
   • terminale załadunkowe
  5. Administrator realizując prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych informuje, iż masz prawo do:
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
   • dostępu do danych osobowych;
   • żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
   • żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   • przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
   • złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.